CHARTA LINTEACHARTA LINTEA

 

Webdesign
Důraz na estetickou hodnotu webu spolu s maximální uživatelskou funkčností. Jednoduše - web by se měl líbit
a současně by na něm měl uživatel snadno najít to, co hledá.

 
Vizuální styl společnosti

Vizuální styl společnosti

grafické řešení veškerých prvků společnosti
"cokoliv zahlédneme, poznáme, že jste to vy"

 

Logo

Logo

grafický návrh logotypu + manuál loga 
"zrcadlo vaší vize"

 
Katalogy

Katalogy

tvorba obsahu a grafická úprava propagačních materiálů

 
Firemní tiskoviny

Firemní tiskoviny

od boardů, plakátů přes firemní dokumentaci
po výroční zprávu

 
Firemní design

Firemní design

od designu výrobku přes dress code
po upomínkové předměty

Firemní časopisy

Firemní časopisy

kompletní tvorba od vizuálu přes redakční práci po grafickou úpravu a tisk